Bæredygtig kakao

Rainforest Alliance certificeret

Hvis du er på jagt efter fede ting og sjove historier om Cocio, skal du kigge et andet sted. Det her er vores mere seriøse del, hvor vi fortæller dig alt om, hvordan vi forsøger at gøre verden til et mere bæredygtigt sted. ❤️ For selvom vi elsker sjov og spas, går vi også meget op i bæredygtighed. ♻️

Vi får størstedelen af vores lækre kakao fra Vestafrika, hvor kakaoproduktionen er altafgørende for mange familiers indtægt. 🇨🇮 Med Rainforest Alliance-certificeringen støtter Cocio op om en mere ansvarlig produktionsproces fra start til slut – hele vejen fra småbønderne til flasken i din hånd.

Rainforest Alliance-certificeringen sikrer, at alle bønder følger et målrettet uddannelsesforløb, som skal give dem en højere indtægt og bedre leveforhold. 👩‍🌾

Certificeret kakao

Certificeret kakao

Kakao er vigtig for Cocio, og derfor køber vi ikke bare tilfældig kakao. 100 % af den kakao, Cocio køber i dag, er derfor UTZ-certificeret, og du kan se UTZ-logoet direkte på etiketter. Bønderne i UTZ-ordningen har organiseret sig i lokale kooperativer, der sælger kakaobønner til Cocios leverandører.

Når vi køber Rainforest Alliance certificeret kakao, forsøger vi aktivt at forbedre kakaobøndernes leveforhold ved at give dem uddannelse inden for landbrug samt en bedre pris for deres produkter. Dette betyder, at de får en grundlæggende uddannelse i kakaodyrkning, og de lærer at køre en bæredygtig produktion med fokus på at opnå et større udbytte af afgrøderne, forbedre kvaliteten, bekæmpe børnearbejde og skabe bedre sikkerhed for både mennesker og natur. 🌱

Og vi følger op på denne indsats. Mindst én gang om året sikrer eksterne og uafhængige observatører, at uddannelsen gennemføres, reglerne følges, og at forsyningskæden kan dokumenteres hele vejen til forbrugerne.

Ansvarlig produktion 

Vi er ikke ude på at lyde som en af de der sange, der handler om at redde verden, men vi prøver rent faktisk at gøre nogle gode ting. Vi forsøger at beskytte den vestafrikanske kakaoproduktion mod insekter og plantesygdomme. 🌱 Høsten kan ofte blive helt ødelagt af disse, men vi kan heldigvis undgå det med bedre viden og erfaring. 

Et af formålene med Rainfores Alliance-certificeringen er derfor, at bønderne skal lære mere om de ting, der kan true deres landbrug. På den måde opnår de bedre og mere sikre arbejdsforhold, hvilket i sidste ende betyder, at de kan producere bedre kakao til Cocio – kort sagt, en win-win-situation.

Siden 2008 har Cocio forsøgt at anvende bæredygtig kakao, men det var ikke muligt at købe Rainforest Alliance-certificeret kakao fra Vestafrika før 2010. 🍫

Hvis du har lyst til at læse mere om Rainforest Alliance-certificeringen, kan du finde mere info på: www.rainforest-alliance.org

Bedre leveforhold

Bedre leveforhold

I Elfenbenskysten er der næsten én million familielandbrug som har meget små stykker land, der ligger i sværttilgængelige områder af junglen. Dårlig infrastruktur, analfabetisme, sundhedsproblemer og mangel på landbrugsmæssige kundskaber skaber vanskelige leveforhold i Elfenbenskysten.

Når bønderne bliver en del af Rainforest Alliance-kooperativet, er det med til at forebygge mange af disse forfærdelige betingelser og sikre en højere levestandard. Rainforest Alliance-ordningen følger regelmæssigt op på bønderne og sikrer også, at de får en højere pris, når de sælger kakaobønner. Det giver dem mulighed for at sende deres børn i skole og investere i den fortsatte udvikling af deres landbrug. ❤️

KAKAOPRODUKTION - SPØRGSMÅL OG SVAR

KAKAOPRODUKTION - SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvor kommer det fra? Hvem producerer det? Så mange spørgsmål! 🤔
FAQ om vores kakao